Αποτίμηση της Περιόδου Πανδημίας (Covid-19) στην Ελλάδα. Κύρια Συμπεράσματα

του Νίκου Γεωργακάκη

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ (EXECUTIVE SUMMARY)

Η έκθεσή αυτή, που αναφέρεται στην εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και τα διδάγματα από αυτή, περιλαμβάνει τρία κεφάλαια  και πιο συγκεκριμένα:

  1. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται με συμπυκνωμένα σχόλια, πίνακες και διαγράμματα η εξέλιξη της πανδημίας. Βεβαίως η καταγραφή έχει κάποιες ασυνέχειες και αδυναμίες που σχετίζονται με αντίστοιχα ελλιπή δεδομένα εκ μέρους των αρμόδιων υπηρεσιών. Όμως επειδή βασικοί δείκτες όπως των θανάτων, των εισαγωγών σε ΜΕΘ και των tests είναι ακριβείς, η εικόνα που δίνει η συνολική έκθεση θεωρώ ότι  είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα.
  2. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται η παρουσίαση προβληματισμών και προτάσεων ειδικών επιστημόνων, ίσως των πιο ειδικών αλλά και εκπροσώπων αρμόδιου  μαζικού   φορέα, σχετικά  με τα μέτρα που πρέπει να λάβει η κυβέρνηση για το αύριο, στην πιθανή επανάκαμψη της συγκεκριμένης πανδημίας, αλλά και μέτρα που θα βελτιώσουν το γενικότερο σύστημα υγείας της χώρας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί και σε κάθε άλλο πιθανό υγειονομικό πρόβλημα  προκύψει.
  3. Στο τρίτο κεφάλαιο καταθέτω σκέψεις και προτάσεις που δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας αλλά και γενικότερα τη διεθνή σκηνή (διεθνείς οργανισμούς υγείας π.χ. ΠΟΥ, διάφορες χώρες με σημαντικό ειδικό βάρος, διεθνείς οντότητες π.χ. ΕΕ, ΟΗΕ), για την αντιμετώπιση πιθανής επανεμφάνισης του συγκεκριμένου ιού αλλά και όποιας άλλης παρόμοιας κρίσης. Δεν είναι δυνατό σε κρίσιμα διεθνή προβλήματα να μην υπάρχουν κανόνες και διεθνείς δράσεις, παρά να περιορίζεται ο όποιος διεθνής συντονισμός αποκλειστικά στον οικονομικό τομέα. Τέλος, επειδή τα πάντα δοκιμάζονται σε παρόμοιες κρίσεις, δεν είναι νοητό να μην προβληματιστούν σήμερα οι λαοί, για τον ποιο ρόλο πρέπει να διαδραματίσει ο κάθε τομέας της οικονομίας (π.χ. ιδιωτικός, δημόσιος, συνεταιριστικός) ποια πρέπει να είναι η  αναγκαία  απάντηση των λαών (νεοφιλελεύθερη ή  σοσιαλιστική) για την καλύτερη εξυπηρέτηση κοινωνιών και Οικονομίας.

Μάϊος 2020

Κατεβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ.

Comments are closed.