Γκρεμίζοντας τη Σκάλα: Η «Αληθινή» Ιστορία του Ελεύθερου Εμπορίου

του HA-JOON CHANG

Μετάφραση: ΑΡΙΑΔΝΗ ΑΛΑΒΑΝΟΥ

Εισαγωγικό Σημείωμα

Ο Ha-Joon Chang (Χα-Τζουν Τσανγκ) διδάσκει (Reader) Πολιτική Οικονομία της Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, και είναι διεθνώς γνωστός για τις επιστημονικές εργασίες και αντίστοιχες δημόσιες παρεμβάσεις του στο πεδίο της Εθνικής Βιομηχανικής και Εμπορικής Πολιτικής, των Διεθνών Οικονομικών, και της κριτικής της μυθολογίας-ιδεολογίας του «Ελεύθερου Εμπορίου». Το παρόν άρθρο αντλεί από το βιβλίο του: Kicking Away the Ladder–Development Strategy in Historical Perspective (Anthem Press, 2002).

Το άρθρο συνιστά διεξοδική ανάλυση της ιστορίας των κεφαλαιοκρατικών διεθνών εμπορικών ανταλλαγών, καθώς και των αντίστοιχων εθνικών πολιτικών, ενώ στόχος του είναι: «να αναθεωρηθούν σε βάθος, στη δημόσια συζήτηση περί της εμπορικής πολιτικής και ευρύτερα περί της παγκοσμιοποίησης, ορισμένες βασικές κυρίαρχες απόψεις.».

Το σύνολο των εργασιών και παρεμβάσεων του Ha-Joon Chang έχει ιδιαίτερη σημασία για την πατρίδα μας, δεδομένης, ιδίως, της υπαγωγής της στο εγχείρημα της Κεφαλαιοκρατικής Υπερ-Ολοποίησης, δηλαδή στην Ευρωζώνη-Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία συνιστά, στην πραγματικότητα, την διεθνώς πιο προωθημένη διαδικασία διεθνικής, διαπεριφερειακής και διαταξικής πόλωσης. Ειδικότερα, η σημασία του είναι τόσο κριτική, δηλαδή για την – ενάντια στον και πέρα από τον κυρίαρχο, «αριστερό και δεξιό», κομφουζιονισμό – ανατομή των εξελίξεων, οι οποίες έχουν συντελεστεί (και θα συντελεστούν), όσο και θετική, δηλαδή για τη συγκρότηση νέας, πανεθνικής οικονομικής πολιτικής και, εν συνεχεία, το διεθνικό συντονισμό μεταξύ τέτοιων πολιτικών.

Ήδη, πριν από πολλές δεκαετίες, η Joan Violet Robinson (1903- 1983) διευκρίνιζε και, ταυτοχρόνως, προειδοποιούσε: «Σε κάθε εποχή, οι νόμοι των διεθνών οικονομικών σχέσεων καθορίζονται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι σκοποί της χώρας εκείνης, η οποία είναι τότε η πιο δυνατή και η οποία έχει να αποκομίσει τα περισσότερα οφέλη από αυτού του είδους τις οικονομικές σχέσεις.».

Θεόδωρος Μαριόλης

Διαβάστε το άρθρο εδώ.

Comments are closed.