Η Συμβολή Συνιστωσών Κόστους στη Διαμόρφωση των Τιμών της Ελληνικής Οικονομίας: Εμπειρική Διερεύνηση βάσει του Πίνακα Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Οικονομίας έτους 2010

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ & ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΩΚΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 61

 

Περίληψη

Το παρόν άρθρο εκτιμά την συνολική (άμεση και έμμεση) συμβολή των αρχικών εισροών στη διαμόρφωση των τιμών της ελληνικής οικονομίας, χρησιμοποιώντας ως αναλυτικό πλαίσιο την «Ανάλυση Εισροών-Εκροών» και αντλώντας τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Το κύριο εύρημα είναι ότι την σημαντικότερη συμβολή στη διαμόρφωση των τιμών έχουν τα κέρδη και οι εισαγωγές, και δευτερευόντως οι μισθοί. Περαιτέρω, οι εισαγωγές αποτελούν την σημαντικότερη συνιστώσα διαμόρφωσης των τιμών των εξαγωγών της οικονομίας, ενώ οι μισθοί αποτελούν την σημαντικότερη συνιστώσα της κρατικής κατανάλωσης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνύει ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης δεν μπορούσε παρά να είναι αποτελεσματική μόνο ως προς την μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αλλά όχι τόσο ως προς τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του εξωτερικού τομέα της οικονομίας ούτε ως προς τη συγκράτηση του δείκτη τιμών καταναλωτή.

Κατεβάστε ολόκληρη τη δημοσίευση εδώ.

Comments are closed.