Θεωρίες Φασισμού – Προβλήματα μεθοδολογίας, γνωστικής και ηθικής αξίας τους

ΘΑΝΑΣΗΣ Ν. ΜΠΟΧΩΤΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Ιστορικού Τμήματος, Αρ. 1.

 

Ο ορισμός του Roger Griffin (1991) για το φασισμό. Πολιτικές και επιστημονικές όψεις του.

Ο ορισμός του Roger Griffin για το φασισμό έχει ασκήσει τη μεγαλύτερη επιρροή στις θεωρητικές προσεγγίσεις του φασισμού από τη δεκαετία του 1990 κ.ε. Σύμφωνα με αυτόν ο φασισμός είναι μια πολιτική ιδεολογία που περιέχει έναν μυθολογικό πυρήνα που συνιστά μια παλιγγενεσιακή μορφή ενός λαϊκιστικού ολοκληρωμένου (integral) εθνικισμού (Griffin, 2006, σ. 26). Ο Griffin υποστηρίζει πως ο μεταψυχροπολεμικός αστερισμός των ηθικών και πολιτικών αντιλήψεων επιτρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ο φασισμός ως μία από τις βασικές ιδεολογίες της Δύσης, που ενέχει μάλιστα και μια «θετική», ουτοπική διάσταση, όπως και οι υπόλοιποι ιστορικοί –ισμοί της.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.