Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση, Αθήνα, Κοροντζής, Ιούνιος 2017

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ, ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΟΥΛΗΣ

Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μία Ελεύθερη Ελλάδα, Αθήνα, Κοροντζής, Ιούνιος 2017.

Δείτε το εξώφυλλο του βιβλίου εδώ.

Διαβάστε τον Πρόλογο, το Οπισθόφυλλο και τα Περιεχόμενα του βιβλίου εδώ.

Comments are closed.