Ποσοτική Εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Μη Εργαζομένων προς Εργαζομένους στην Ελληνική Οικονομία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 1

Εισαγωγή

Ο λεγόμενος Λόγος Οικονομικής Εξάρτησης (Economic Dependency Ratio), ο οποίος ορίζεται ως ο αριθμός των ατόμων που δεν εργάζονται ανά εργαζόμενο άτομο, αντανακλά βασικές σχέσεις ανάμεσα στο παραγωγικό και στο μη παραγωγικό τμήμα του κοινωνικο-οικονομικού συστήματος και, ταυτοχρόνως, συνιστά μία από τις πιο σημαντικές μεταβλητές για το σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης. Το παρόν άρθρο παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα έρευνας, η οποία έχει ως στόχο την ποσοτική εκτίμηση του Μέγιστου Εφικτού Λόγου Οικονομικής Εξάρτησης (ΜΛΟΕ εφεξής) που αντιστοιχεί στην ελληνική οικονομία. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των δραστηριοτήτων τoυ ‘Study Group on Sraffian Economics’ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, και εκπονήθηκε από τον γράφοντα, τον κ. Γιώργο Σώκλη (υποψ. διδάκτορα), και την κα Ελένη Γκρόζα (μεταπτυχιακή φοιτήτρια).

Κατεβάστε όλο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.