Πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση του ΙΚΕ Μπάτσης την Πέμπτη 29/6/2023, 19:00 μμ

Κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του ΙΚΕ Δημήτρης Μπάτσης και σύμφωνα με τη σχετική απόφαση στην τελευταία συνεδρίαση του ΔΣ, με τον παρόν απευθύνεται πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση του ΙΚΕ Μπάτσης την ερχόμενη Πέμπτη 29/6/2023 στις 19:00. Η Συνέλευση θα διενεργηθεί διαδικτυακά μέσω zoom.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός του έργου του Δ.Σ.
3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Πρόγραμμα Δράσης.
7. Λοιπά θέματα.

Παρακαλώ για τη συμμετοχή σας,

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΚΕ Μπάτσης

Comments are closed.