Στη Μνήμη του R. E. Kálmán (1930-2016), Μέρος II: Ελεγξιμότητα, Παρατηρησιμότητα, Κανονικότητα και το Πρόβλημα του ‘Μετασχηματισμού των Εργασιακών Αξιών σε Τιμές Παραγωγής’

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 55.

 

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Σε συνέχεια του σημειώματός μου με τίτλο: Στη Μνήμη του R. E. Kálmán (1930- 2016), αναδημοσιεύεται το Δοκίμιο 8 του βιβλίου μου: Δοκίμια στη Λογική Ιστορία της Πολιτικής Οικονομίας, Αθήνα, Matura, 2010. Αυτό το δοκίμιο αφορά στις έννοιες της «Ελεγξιμότητας» (Controllability) και «Παρατηρησιμότητας» (Observability), τις οποίες εισήγαγε ο Kálmán, και στη σημασία τους για:

(i). Τη Μοντέρνα Κλασική Θεωρία των Εμπορευματικών Τιμών, Κατανομής και Μεγέθυνσης του Κοινωνικού Εισοδήματος, σε γενικούς όρους.

(ii). Το λεγόμενο «Μαρξικό Πρόβλημα του Μετασχηματισμού των Εργασιακών Αξιών σε Τιμές Παραγωγής», ειδικότερα.

Σημειώνονται τα εξής:

Για ορισμένες υποδείξεις πάνω στη γενεαλογία των δύο προαναφερθέντωνεννοιών, βλέπε Kalmam, R. E. (1961) On the general theory of control systems, in: Proceedings of the First International Congress on Automatic Control, London, Butterworths, Volume 1, pp. 481-492.

Μία πρώτη εκδοχή του παρόντος δοκιμίου δημοσιεύθηκε το έτος 2003, στο περιοδικό Asian-African Journal of Economics and Econometrics, 3 (2), pp. 113- 127, και παρουσιάσθηκε, εν συνεχεία, σε ένα σεμινάριο των παραδόσεών μου πάνω στη «Θεωρία της Οικονομικής Μεγέθυνσης», στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ευχαριστώ τον εκδότη του εν λόγω περιοδικού, αείμνηστο Καθηγητή Κ. Sham Bhat, τους φοιτητές του σεμιναρίου, και τον David Laibman για ορισμένες επισημάνσεις του.

Το ως άνω σημείο (i) αναπτύσσεται περαιτέρω στις δημοσιεύσεις: Mariolis, T. and Tsoulfidis, L. (2014) On Bródy’s conjecture: theory, facts and figures from the US economy, Economic Systems Research, 26 (2), pp. 209-223, και Mariolis, T. and Tsoulfidis, L. (2016) Modern Classical Economics and Reality. A Spectral Analysis of the Theory of Value and Distribution, Japan, Springer.

Θ. Μ.

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Ι.Κ.Ε. Δημήτρης Μπάτσης

01.01.2017

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.