Σχεδιασμένη Ανάπτυξη ή Σχεδιασμένη Καθυπόταξη

του Θεόδωρου Μαριόλη

Εισήγηση στην Επιστημονική Εσπερίδα «Σχεδιασμένη Ανάπτυξη ή Αποανάπτυξη»  Μνήμη Δημήτρη Μπάτση (1916-1952) του Ινστιτούτου Κοινωνικών Ερευνών ‘Δημήτρης Μπάτσης’ με τίτλο «Σχεδιασμένη Ανάπτυξη ή Σχεδιασμένη Καθυπόταξη», η οποία πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2022.

 

Κατεβάστε το κείμενο της εισήγησης εδώ.

Comments are closed.