Το Πεδίο Οικονομικής Νομοτέλειας των Πτωχεύσεων

του Θεόδωρου Μαριόλη

Εισήγηση στην Ημερίδα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας: «187 χρόνια νεοελληνικής ιστορίας. Οικονομικές κρίσεις: Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης αυτών – Συνέπειες στα θέματα Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας», Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017.

 

ΔΥΟ ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1η Θέση

Όταν αναλύουμε επιμέρους πτωχεύσεις κρατών, τόσο στην παγκόσμια οικονομία όσο και στην ελληνική, τείνουμε να ανακαλύπτουμε ορισμένες όμοιες υπο-κείμενες δομές, οι οποίες εμφανίζουν, δηλαδή, κοινά χαρακτηριστικά.

2η Θέση

Αυτά τα κοινά χαρακτηριστικά ή «τυποποιημένα γεγονότα» ανάγονται, τελικά, σε παραβιάσεις θεμελιωδών Οικονομικών Νόμων.

Στα ακόλουθα εστιάζουμε σε οκτώ (8) Οικονομικούς Νόμους, οι οποίοι αλληλοσυνδέονται, σε βαθύτερο επίπεδο, και, επομένως, ορίζουν ένα: «Πεδίο Οικονομικής Νομοτέλειας των Πτωχεύσεων».

Κατεβάστε ολόκληρη την εισήγηση εδώ.

Comments are closed.