2η Πρόσκληση σε ΓΣ ΙΚΕ Μπάτσης 2023

Αγαπητά μέλη του ΙΚΕ Μπάτσης,

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο καταστατικό του Ινστιτούτου και καθώς στην τακτική Γενική Συνέλευση που συγκλήθηκε σήμερα 29/6/2023 στις 19:00 δεν επιτεύχθηκε η απαιτούμενη απαρτία, με τον παρόν απευθύνω εκ νέου δεύτερη πρόσκληση για την τακτική Γενική Συνέλευση του ΙΚΕ Μπάτσης τη Δευτέρα 10/7/2023 στις 19:00.

Η Συνέλευση θα διενεργηθεί διαδικτυακά.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης
2. Απολογισμός του έργου του Δ.Σ.
3. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.
4. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
5. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.
6. Επικαιροποίηση των στόχων του ΙΚΕ Μπάτσης και καθορισμός του Προγράμματος Δράσης.
7. Λοιπά θέματα.

Παρακαλώ για τη συμμετοχή σας,

Γρηγόρης Ζαρωτιάδης
Πρόεδρος ΔΣ ΙΚΕ Μπάτσης

Comments are closed.