Οικονομικά

Performance pay and low-grade stress: An experimental study“, by  Allan, J., Bender, K., Theodossiou, I., WORK: A Journal of Prevention,  Assessment & Rehabilitation, 2020, vol. 67, no. 2, pp. 449-457.

‘And He Laid Down His Hammer and He Died’: Health and Performance Pay“, by Bender, K. A., & Theodossiou, I., Website, Blog, Social Media, Oxford University Press, 2013.

Employment contracts and stress: Experimental evidence“, by Julia L. Allan, Nicole Andelic, Keith A. Bender, Daniel Powell, Sandro Stoffel, Ioannis Theodossiou, Journal of Economic Behavior & Organization, Volume 187, 2021, Pages 360-373.

Wage versus currency devaluation, price pass-through and income distribution: a comparative input–output analysis of the Greek and Italian economies“, by T. Mariolis, N. Rodousakis and A. Katsinos, Journal of Economic Structures, The Official Journal of the Pan-Pacific Association of Input-Output Studies (PAPAIOS),  2019, 8:9.

Η Παρουσίαση των Γεωργικών και Γεωπονικών Θεμάτων στο Περιοδικό Ανταίος“, της Ισμήνης Κριάρη, Εισήγηση στο 3ο Συνέδριο Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας με θέμα τον Ελληνικό Εμφύλιο Πόλεμο, του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης του Παντείου Πανεπιστημίου, 7-12 Δεκεμβρίου 2016.

Η Ποίηση δεν είναι για Παρηγοριά“, του Θεόδωρου Μαριόλη, Κείμενο εισήγησης στο Unity Festival της Λαϊκής Ενότητας, Σάββατο 23.06.2018, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

Η Πολιτεία του Πλάτωνα και ο Ρικαρδιανός Νόμος του Συγκριτικού Πλεονεκτήματος“, της Δέσποινας Κεσπέρη, 17.06.2018.

Το Πεδίο Οικονομικής Νομοτέλειας των Πτωχεύσεων“,του Θεόδωρου Μαριόλη, Εισήγηση στην Ημερίδα της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας: “187 χρόνια νεοελληνικής ιστορίας. Οικονομικές κρίσεις: Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης αυτών-Συνέπειες στα θέματα Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας”, Δευτέρα 27.11.2017.

Δεν Υπάρχει Ελεύθερη Αγορά“, του Ha-Joon Chang (Πηγή: http://www.truth-out.org/news/item/1505:there-is-no-such-thing-as-a-free-market, 07.06.2011).

Γκρεμίζοντας τη Σκάλα: Η «Αληθινή» Ιστορία του Ελεύθερου Εμπορίου“, του Ha-Joon Chang (Πηγή: Κicking Away the Ladder–Development Strategy in Historical Perspective, Anthem Press, 2002).

Μετωπικό Πρόγραμμα: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μια Ελεύθερη Ελλάδα“, των Δ. Καλτσώνη, Θ. Μαριόλη, Κ. Παπουλή (Ιούλιος 2017).

Ένα επιστημονικό πρόγραμμα για ένα ελεύθερο λαό σε μια Ελεύθερη Ελλάδα“, του Δ. Καλτσώνη, Ομιλία στην παρουσίαση του βιβλίου: Μετωπικό Πρόγραμμα Δι-Εξόδου από την Κρίση: Για έναν Ελεύθερο Λαό σε μία Ελεύθερη Ελλάδα, 26.06.2017.

Συνέντευξη του Θεόδωρου Μαριόλη στην “Εκπαιδευτική Λέσχη” για τις Οικονομικές Εξελίξεις μετά την Ψήφιση του Τέταρτου Μνημονίου, Ιούλιος 2017.

Il fallimento dell’Eurozona e il ruolo delle politiche tedesche, Un’altra Europa a cura di Ernesto Screpanti, Costas Lapavitsas, Theodore Mariolis, Constantinos Gavrielidis (Il Ponte, numero 5-6 maggio-giugno 2017).

Οικονομική Πολιτική για την Ελλάδα“, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΔΕΚΟΠ, (Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή», 08-09.04.2017).

Έξοδος από την Ο.Ν.Ε. για Νέα Οικονομική Πολιτική“, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΔΕΚΟΠ (Πηγή: Εφημερίδα «Καθημερινή», 25-26.02.2017).

Για την Κοινωνική και Οικονομική Ανασύνταξη της Ελλάδας“, των Κ. Λαπαβίτσα, Θ. Μαριόλη, Κ. Γαβριηλίδη (Πηγή: Περιοδικό «Επίκαιρα», 03-16.02.2017, τεύχος 367).

Η απροσδόκητη Κούβα“, της Emily Morris (Πηγή: New Left Review, 7-8/2014).