Εργογραφία

Βιβλίο

 • Μπάτσης Δ., Η βαρειά βιομηχανία στην Ελλάδα, εκδ. Τα Νέα Βιβλία, Αθήνα 1947.

 

Αρθρογραφία στο  επιστημονικό περιοδικό «Ανταίος»[*]

 

 • «Το βασικό πρόβλημα της ανοικοδόμησης», Ανταίος, τ. 1 (1), 20-5-1945, σσ. 2-4.
 • «Πρόγραμμα Ανοικοδόμησης ή “έλεγχος τιμών;”», Ανταίος, τ. 3 (1), 24-6-1945, σσ. 61-64.
 • «Ολοκληρωτισμός στην Οικονομία μας!», Ανταίος, τ. 4 (1), 8-7-1945, σσ. 93-99.
 • «Κριτική του βιβλίου “Είκοσι ετών χωρονομικό σχέδιο για την Ελλάδα” του Κ. Κρίσπη», Ανταίος, τ. 6 (1), 15-8-1945, σσ.  156-159.
 • «Οι υπεύθυνοι για την πολιτική Βαρβαρέσσου», Ανταίος, τ. 7 (1), 1-9-1945, σσ.  161-162.
 • «Κριτική του βιβλίου του Β. Γεωργίου “Η εξαθλίωση του λαού και ο πλούτος της χώρας”», Ανταίος, τ. 8 (1), 20-9-1945, σ. 199.
 • «Ένα έτος μετά την απελευθέρωση», Ανταίος, τ. 9 (1), 5-10-1945, σσ.  201-202.
 • «Τα “οικονομικά προγράμματα”. Παράδειγμα προς αποφυγήν», Ανταίος, τ. 12 (1), 30-11-1945, σσ. 273-275.
 • «Κριτική του βιβλίου του Α. Αγγελόπουλου: “Το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος”», Ανταίος, τ. 12 (1), 30-11-1945, σσ. 277-279.
 • «Γιατί δεν άρχισε η ανοικοδόμηση!», Ανταίος, τ. 13-14 (1), 31-12-1945, σσ.  281-282.
 • «Το δίδαγμα του Γληνού», Ανταίος, τ. 13-14 (1), 31-12-1945, σσ. 282-283.
 • «Οι όροι της Αγγλοελληνικής συμφωνίας: Οικονομική υποτέλεια, οικονομική ζημιά και εξουθένωση του εργαζόμενοι λαού», Ανταίος, τ. 13-14 [15-16] (1), 31-1-1946, σσ.  321-322.
 • «Κριτική του βιβλίου του Λ. Σεγκάλ “Αρχές Πολιτικής Οικονομίας”», Ανταίος, τ. 17-18 (1), 28-2-1946, σσ. 399.
 • «Η παραλαβή, φύλαξη, κατεργασία, κυριότητα και διανομή των εφοδίων της ΟΥΝΡΑ», Ανταίος, τ. 21-22 (1), 10-5-1946, σσ. 471.
 • «Η σύμβαση Κούπερ. Ολοκλήρωση της βιομηχανικής μας εξάρτησης από το ξένο κεφάλαιο», Ανταίος, τ. 23-24 (1), 10-6-1946, σσ. 484-486.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας», Ανταίος, τ. 1 (2), 15-7-1946, σσ. 1-3.
 • «Κριτική του βιβλίου του Α. Λεόντιεφ “Πολιτική Οικονομία”», Ανταίος, τ. 1 (2), 15-7-1946, σσ. 36-37.
 • «Ο λόγος του κ. Τρούμαν και η ελληνική ανοικοδόμηση», Ανταίος, τ. 5-6 (2), Ιανουάριος-Μάρτιος 1947, σσ. 161-162.
 • «Πρωτομαγιά 1947 και ανοικοδόμηση», Ανταίος, τ. 7-8 (2), Απρίλιος-Μάιος 1947, σσ. 201 και 220.
 • «Το Βάραθρο», Ανταίος, τ. 9 (2), Ιούνιος 1947, σσ. 241-242.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας», Ανταίος, τ. 2 (4), Φεβρουάριος 1948, σσ. 67-74.
 • “Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας Β΄: Ο μαρασμός της εσωτερικής αγοράς”,  Ανταίος, τ. 4 (4), Μάιος – Ιούνιος 1948, σσ.  211-220.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας: Οικονομική αποσύνθεση και “Πρόγραμμα Ανασυγκροτήσεως”…», Ανταίος, τ. 5-6 (4), 1η Φεβρουαρίου 1949, σσ. 265-275.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας: “Οικονομική βοήθεια”, προνόμια, εκχωρήσεις…», Ανταίος, τ. 1 (5), Ιούνιος-Ιούλιος 1949, σσ. 19-28.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας: “Πρόγραμμα [ΑΣΑ-] ΕΜΠΑΣΚΟ” και αποσύνθεση της ενεργειακής οικονομίας», Ανταίος, τ. 3-4 (5), Φεβρουάριος 1950, σσ. 119-130.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας: Τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του σχεδίου Μάρσαλ στην Ελλάδα», Ανταίος, τ. 5-6 (5), Ιούλιος 1950, σσ.  190-198.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας: Οικονομική υποτέλεια και οικονομική κρίση A΄», Ανταίος, τ. 1 (6), Ιανουάριος 1951, σσ.  10-16.
 • «Ο προσανατολισμός της ελληνικής οικονομίας: Οικονομική υποτέλεια και οικονομική κρίση Β΄», Ανταίος, τ. 2 (6), Φεβρουάριος 1951, σσ.  75-82 και 102.
 • «Η αποικιακή εκχώρηση της Πτολεμαΐδος Α΄», Ανταίος, τ. 6-7 (6), Ιούνιος-Ιούλιος 1951, σσ.  231-235.

 

 

(Η έρευνα για δημοσιεύσεις του Δ. Μπάτση βρίσκεται σε εξέλιξη)

[*] Η αρίθμηση των σελίδων ακολουθεί εκείνη των συγκεντρωτικών τόμων του περιοδικού, όπως ανατυπώθηκαν στο ΑΝΤΑΙΟΣ: Δεκαπενθήμερο περιοδικό για την μελέτη της ανοικοδόμησης, 1945-1951, ΕΛΙΑ,  τόμος Α και Β, Αθήνα 2000.