Οικονομικές

Η αποτυχία της Ευρωζώνης. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για την ανάκαμψη της Ελλάδας“, ΕΔΕΚΟΠ, των Κ. Λαπαβίτσα, Θ. Μαριόλη, Κ. Γαβριηλίδη, 2017.

Eurozone failure, German policies, and a new path for Greece. Policy analysis and proposals“, Rosa Luxemburg Stiftung, των Costas Lapavitsas and Theodore Mariolis, with Constantinos Gavrielides, 2017.