Οικονομικές

How does the type of payment you receive impact your health?“, των Keith Bender, Julia Allan, Dan Powell, Ioannis Theodossiou.

Τουρισμός, Βιομηχανία, και Μοντέλο Ανάπτυξης“, του Νίκου Γεωργακάκη.

Ψυχοτρόπες Ουσίες κι Επιπτώσεις: Νευροβιολογικές & Ψυχοκοινωνικές. Εκτιμήσεις στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 2009 έως το 2019“, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΔΠΜΣ ‘Υγεία και Περιβαλλοντικοί Παράγοντες’, του Ν.-Μ. Δαμιανάκη, 2020.

Η αποτυχία της Ευρωζώνης. Προτάσεις οικονομικής πολιτικής για την ανάκαμψη της Ελλάδας“, ΕΔΕΚΟΠ, των Κ. Λαπαβίτσα, Θ. Μαριόλη, Κ. Γαβριηλίδη, 2017.

Eurozone failure, German policies, and a new path for Greece. Policy analysis and proposals“, Rosa Luxemburg Stiftung, των Costas Lapavitsas and Theodore Mariolis, with Constantinos Gavrielides, 2017.

Εμπειρική διερεύνηση του φαινομένου επαναχρησιμοποίησης τεχνικών παραγωγής στην ελληνική οικονομία 1988-1992“, Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης, του Α. Αγγελούση, 2006.