ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Ο εορτασμός των 200 ετών από την Επανάσταση του 1821 βρίσκει την χώρα να διανύει μία υπερδεκαετή οικονομική και κοινωνική κρίση, με τις προοπτικές ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια να παραμένουν δυσμενείς, και περαιτέρω επιδεινούμενες λόγω της εν εξελίξει Πανδημίας.

Υπό το παραπάνω πρίσμα, το Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών Δημήτρης Μπάτσης ανακοινώνει την διοργάνωση σειράς τεσσάρων τηλε-εκδηλώσεων, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν την περίοδο Σεπτέμβριος 2020-Μάρτιος 2021. Στις εν λόγω τηλε-εκδηλώσεις, θα αναλυθεί εύρος θεμάτων, από τη διάρθρωση και τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, τις προκλήσεις των μικρών επιχειρήσεων στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ανταγωνισμού σε συνθήκες Πανδημίας, την ενεργειακή πολιτική της χώρας, την οικονομική πολιτική σε καθεστώς ύφεσης, τον χαρακτήρα της Επανάστασης του 1821 και τα διδάγματα που αντλούμε από αυτήν.

Παρακάτω παρατίθεται το πρόγραμμα των τηλε-εκδηλώσεων, ενώ θα ακολουθήσουν και ξεχωριστές ανακοινώσεις για κάθε μία από τις τέσσερις εκδηλώσεις πριν την διεξαγωγή τους.

Η παρακολούθηση καθώς και συμμετοχή στη συζήτηση που θα ακολουθήσει μετά το πέρας κάθε εκδήλωσης είναι δωρεάν και θα είναι δυνατή μέσω συνδέσμου που θα δημοσιοποιείται κάθε φορά για κάθε ξεχωριστή τηλε-εκδήλωση.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

 

Εκδήλωση 1

Χρόνος: Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020, ώρα 18.30

Τίτλος: Μικρές Επιχειρήσεις και Διάρθρωση της Ελληνικής Οικονομίας: Παγκοσμιοποίηση και Ανταγωνισμός σε συνθήκες Πανδημίας

Εκδήλωση 2

Χρόνος: Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020, ώρα 18.30

Τίτλος: Ποια Ενεργειακή Πολιτική για την Ελλάδα;

Εκδήλωση 3

Χρόνος: Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021, ώρα 18.30

Τίτλος: Από την Ύφεση της Οικονομικής Πολιτικής στην Οικονομική Πολιτική της Ύφεσης

Εκδήλωση 4

Χρόνος: Τετάρτη 17 Μαρτίου 2021, ώρα 18.30

Τίτλος: Η Ελληνική Επανάσταση του 1821: Ταξική ή Εθνικοαπελευθερωτική Επανάσταση;

Comments are closed.