Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Άμεσων Επενδύσεων και Βιομηχανικής Ανάπτυξης, ΑΠΘ.

Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Θεοδοσίου, Καθηγητής Οικονομικών, University of Aberdeen, UK.

Γενικός Γραμματέας: Ολυμπία Σελέκου, Διευθύντρια Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Ταμίας: Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Μηχανικός.

Τακτικό Μέλος: Θεόδωρος Μαριόλης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Τακτικό Μέλος: Σάββας Μαυρίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Επιστημών Συμπεριφοράς σε σχέση με Εργασιακές Ομάδες και Θεσμούς, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος.

Τακτικό Μέλος: Αθανάσιος Μποχώτης, Δρ Ιστορίας.

Αναπληρωματικό Μέλος: Κώστας Παπουλής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτικός Μηχανικός και Περιφερειολόγος.

Αναπληρωματικό Μέλος: Νικόλαος Ροδουσάκης, Ερευνητής, Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Περιόδου 2017-2019

Πρόεδρος: Θεόδωρος Μαριόλης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Άμεσων Επενδύσεων και Βιομηχανικής Ανάπτυξης, ΑΠΘ.

Γενικός Γραμματέας: Ολυμπία Σελέκου, Διευθύντρια Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Ταμίας: Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Μηχανικός.

Τακτικό Μέλος: Ιωάννης Θεοδοσίου, Καθηγητής Οικονομικών, University of Aberdeen, UK.

Τακτικό Μέλος: Αθανάσιος Μποχώτης, Δρ Ιστορίας.

Τακτικό Μέλος: Σπύρος Στάλιας, Δρ Οικονομικών Επιστημών.

Αναπληρωματικό Μέλος: Κώστας Παπουλής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτικός Μηχανικός και Περιφερειολόγος.

Αναπληρωματικό Μέλος: Σωτηρία Τσαβδάρα, Διδακτορική Φοιτήτρια Ιστορίας.

 

Διοικητικό Συμβούλιο Περιόδου 2015-2017

Πρόεδρος: Θεόδωρος Μαριόλης, Καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο, και Μηχανολόγος Μηχανικός ΕΜΠ.

Αντιπρόεδρος: Γρηγόρης Ζαρωτιάδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνών Άμεσων Επενδύσεων και Βιομηχανικής Ανάπτυξης, ΑΠΘ.

Γενικός Γραμματέας: Ολυμπία Σελέκου, Διευθύντρια Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Ταμίας: Χαράλαμπος Αλεξάνδρου, Μηχανικός.

Τακτικό Μέλος: Αθανάσιος Μποχώτης, Δρ Ιστορίας.

Τακτικό Μέλος: Κώστας Παπουλής, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Πολιτικός Μηχανικός και Περιφερειολόγος.

Τακτικό Μέλος: Σπύρος Στάλιας, Δρ Οικονομικών Επιστημών.

Αναπληρωματικό Μέλος: Ελένη Καλαφάτη, Δρ Ιστορίας, και Αρχιτέκτων Μηχανικός.

Αναπληρωματικό Μέλος: Σωτηρία Τσαβδάρα, Διδακτορική Φοιτήτρια Ιστορίας.