Ανάπτυξη και Χρέος: Κλαδική Ανάλυση της Ελληνικής Οικονομίας

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 34.

 

Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο βασίζεται στα ποσοτικά ευρήματα για τον «Στατικό Σραφφαϊανό Πολλαπλασιαστή» (Kurz, 1985, Metcalfe and Steedman, 1981, Mariolis, 2008) της ελληνικής οικονομίας (Μαριόλης και Σώκλης, 2014) προκειμένου να διερευνήσει τα ακόλουθα ερωτήματα:

(i). Υφίσταται, για την εντός-ευρώ ελληνική οικονομία, βραχυ-μεσοχρόνια πολιτική ανάπτυξης, μέσω τόνωσης της ενεργού ζητήσεως, χωρίς επιβάρυνση του δημοσίου και εξωτερικού χρέους; Εάν υφίσταται, τότε ποιοι είναι οι άξονές της;

(ii). Αυτή η πολιτική είναι υλοποιήσιμη;

Το υπόλοιπο του παρόντος άρθρου δομείται ως εξής: Η Ενότητα 2 προσδιορίζει την αναπτυξιακή πολιτική και τις επιπτώσεις της. Η Ενότητα 3 είναι αξιολογική. Τέλος, η Ενότητα 4 είναι συμπερασματική.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.