Είναι ο Τουρισμός η «Ατμομηχανή» της Ελληνικής Οικονομίας;

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 33.

 

Εισαγωγή

Οι απόψεις ότι ο τουριστικός τομέας της ελληνικής οικονομίας αποτελεί την «ατμομηχανή» της και ότι «η χώρα θα βγει από την κρίση με μοχλό τον τουρισμό» διατυπώνονται από διάφορες πλευρές. Το καταρχήν πρόβλημα είναι ότι η διατύπωσή τους δεν συνοδεύεται από αποδείξεις ή, έστω, ενδείξεις. Ακολούθως δημοσιοποιούμε μετρήσεις, οι οποίες δεν προσφέρουν στήριξη στις προαναφερθείσες απόψεις. Αυτές οι μετρήσεις προέρχονται από την εκτενή ανακοίνωση του Οικονομικού Τμήματος του «Ι.Κ.Ε. Δημήτρης πάτσης», η οποία έχει τίτλο: «Για τον Τομέα του Τουρισμού στην Ελλάδα», και προσφέρει ευρύτερη, και αρκετά αναλυτική, εικόνα για αυτόν τον τομέα της ελληνικής οικονομίας.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.