Εσωτερική Έναντι Εξωτερικής Υποτίμησης στην Ελληνική Οικονομία

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 62

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στο παρόν άρθρο πραγματοποιείται μία υποθετική εμπειρική σύγκριση των επιπτώσεων της εσωτερικής με την εξωτερική υποτίμηση στη διεθνή ανταγωνιστικότητα και στη διαταξική κατανομή του κοινωνικού εισοδήματος της ελληνικής οικονομίας. Για αυτόν τον σκοπό, κατασκευάζονται δύο ομόλογα δυναμικά τιμιακά υποδείγματα εισροών-εκροών, τα οποία εφοδιάζονται με στατιστικά στοιχεία από τον Συμμετρικό Πίνακα Εισροών-Εκροών του έτους 2010. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η εσωτερική υποτίμηση συνιστά μία συγκριτικά αργή και αναποτελεσματική διαδικασία βελτίωσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, η οποία ανακατανέμει, επίσης, το εισόδημα υπέρ των κερδών, σε όχι ασήμαντο βάθος χρόνου.

Κατεβάστε ολόκληρη τη δημοσίευση εδώ.

Comments are closed.