Η Απωθητικότητα της Επιστήμης

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΙΟΛΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 76

Εισαγωγή

Έπειτα από δικές του, αυτόνομες, διεργασίες και διαδικασίες, το Προπτυχιακό Τμήμα της Ομάδας Μελέτης Σραφφαϊανών Οικονομικών (Ο.Μ.Σ.Ο.) μου έθεσε τρία (3) ερωτήματα για την Επιστήμη, γενικά, και την Οικονομική Επιστήμη, ειδικότερα. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα ήταν τα ακόλουθα:

  1. Τι είναι η Επιστήμη; Ποιος ο σκοπός και ο ρόλος της; Γιατί την χρειαζόμαστε;
  2. Τι είναι τα Οικονομικά; Γιατί υπάρχει η Οικονομική Επιστήμη, και σε τι διαφέρει από τις άλλες επιστήμες, κοινωνικές και μη-κοινωνικές; Ανταποκρίνεται στο ρόλο μίας κοινωνικής επιστήμης;
  3. Γιατί υπάρχουν τόσο μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ οικονομικών θεωριών και πρακτικής εφαρμογής τους;

Η προσπάθειά μου να δώσω απαντήσεις όσο δυνατόν πιο περιεκτικές είχε αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα, αρνητικό και θετικό: απορίες, ενστάσεις, πρόσθετα ερωτήματα και, συνεπώς, νέους κύκλους διαλογικών προβληματισμών, αλλά όλο και ευρύτερης ακτίνας. Ως εκ τούτου, το παρόν υλικό, στο οποίο τελικά έδωσα τον τίτλο: «Η Απωθητικότητα της Επιστήμης», αποτελεί μία γραπτή ανασύνταξη του συνόλου των απαντήσεών μου (αφού ανέτρεξα και στις εμπλεκόμενες βιβλιογραφικές πηγές), όπου διατηρήθηκαν, ωστόσο, κάποιοι από τους ρυθμούς και τις ευκολίες κίνησης που χαρακτηρίζουν τις προφορικές συζητήσεις.

Είμαι υπόχρεος στην Ο.Μ.Σ.Ο. και, ειδικότερα, στις Γιώτα Αναγνωστοπούλου, Ελευθερία Δημητρακοπούλου, Αναστασία Ζαφειροπούλου, και στον Σταμάτη Σκούρτη για την τελική διαμόρφωση των ερωτημάτων, και στην Δέσποινα Κεσπέρη, στον Νικόλαο Ρουδουσάκη, και στον Γιώργο Σώκλη, για αιχμηρές συζητήσεις και, ιδίως, αντιθετικές επισημάνσεις επί του κειμένου που ακολουθεί.

Για την Ο.Μ.Σ.Ο. η συζήτηση δεν έκλεισε. Άνοιξε.

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.