Η Μη Κατάργηση του Κράτους από την Επανάσταση

ΠΟΛΥΞΕΝΗ Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 56

Τίθεται το ζήτημα, αν η επανάσταση διακόπτει τη συνέχεια του κράτους, αν δηλαδή το καταργεί και δημιουργεί νέο κράτος. Ήδη ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» του υποστήριξε ότι η μεταβολή του πολιτεύματος μιας πολιτείας συνεπάγεται και τη μεταβολή της και έτσι τη δημιουργία μιας νέας. Στη σύγχρονη επιστήμη, όμως, επικράτησε και επικρατεί η αντίθετη και ορθότερη γνώμη, κατά την οποία, οποιαδήποτε μεταβολή του πολιτεύματος (νόμιμη ή επαναστατική) δεν θίγει τη συνέχεια και την ταυτότητα του κράτους. Τη γνώμη αυτή δέχεται ιδίως η κρατούσα θεωρία της νομικής προσωπικότητας του κράτους, η οποία «με το χαρακτηρισμό του νομικού προσώπου του κράτους ως φορέα της εξουσίας του, εξηγεί πληρέστερα και απλούστερα από κάθε άλλη θεωρία την ενότητα και τη συνέχειά του παρά την εκάστοτε αλλαγή των κυβερνώντων και κυβερνωμένων».

Κατεβάστε ολόκληρο το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.