Μοντελοποίηση βάσει Δρώντων: ΑΒΜ το Χρήμα και η Γλώσσα

ΜΑΝΩΛΗΣ ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΑΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 74

Στο κείμενο που ακολουθεί αναπτύσσεται μια προσομοίωση χρήσης 2 τύπων χρήματος η οποία αποτελεί τροποποιημένο “μοντέλο βάσει δρώντων” με χρήση 2 γλωσσών σε μια κοινωνία. Εξετάζεται η συνεκτικότητα και η ισχύς της θεωρίας του Orlean για τη γλώσσα. Επιπλέον οι προσομοιώσεις δεν πρέπει να είναι ουδέτερα αξιολογικά εργαλεία ψηφιακών δρώντων για τη χάραξη και εφαρμογή πολιτικών.

Κατεβάστε το κείμενο της δημοσίευσης εδώ.

Comments are closed.