Σχετικά με την Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ

Σειρά Δημοσιεύσεων Οικονομικού Τμήματος, Αρ. 51.

Θεσσαλονίκη, 1/11/2016

Στις 17 Σεπτεμβρίου 2016 το Ελληνικό Δίκτυο Φίλοι της Φύσης παρουσίασε επίσημα στη Θεσσαλονίκη σε χώρους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου την πρώτη μελέτη για τις επιπτώσεις των λεγόμενων «εμπορικών συμφωνιών νέας γενιάς» στην Ελληνική Κοινωνία, Οικονομία και Πολιτεία.

Η εν λόγω μελέτη συμβάλλει στη σχετική επιστημονική συζήτηση σε όλην την Ευρώπη, καθώς και στη συνάντηση αυτής της συζήτησης με τα αναπτυσσόμενα κινήματα κοινωνικής άμυνας απέναντι στον υπερεθνικό, νεοφιλελεύθερο ολοκληρωτισμό.

Συνεισφέρει δε περαιτέρω στον εναλλακτικό, δημόσιο διάλογο πανευρωπαϊκά, καθώς αναδεικνύει την ουσιαστική ταύτιση των προβλεπομένων στις TTIP, CETA και TiSA με το περιεχόμενο των νεοφιλελεύθερων μεταρρυθμίσεων που επιβάλλονται στη χώρα μας μέσω των μνημονίων.

Ως εκ τούτου, η Ελλάδα αποτελεί (δυστυχώς) την πιλοτική, προωθημένη εφαρμογή της στρατηγικής των πλέον αντιδραστικών δυνάμεων και συμφερόντων. Συνιστά με άλλα λόγια ένα παράδειγμα του μέλλοντος που επιφυλάσσει η «νεοφιλελεύθερη διεθνής» και μέσω των «εμπορικών συμφωνιών νέας γενιάς», για τις σύγχρονες κοινωνίες, με την «απελευθέρωση των αγορών», τουτέστιν την ακύρωση όλων των δημοσίων αγαθών, την κατάργηση των οποιονδήποτε προστατευτικών ρυθμίσεων και των όποιων κοινωνικών, εργασιακών και δημοκρατικών δικαιωμάτων. Εν τέλει ολοκληρώνει την υποκατάσταση του ίδιου του αστικού, δημοκρατικού κεκτημένου με ένα πολιτειακό καθεστώς ολοκληρωτικής δικτατορίας του κεφαλαίου.

Τόσο η συνοπτική παρουσίαση των περιεχομένων της μελέτης (ελληνικά: http://joom.ag/FB7Q και αγγλικά: http://joom.ag/UNwQ) όσο και η συνολική έκδοση (https://joom.ag/iuKQ) δίνουν μια ολοκληρωμένη θεωρητική ανάλυση για τον χαρακτήρα αυτών των συμφωνιών και για τις βαθύτερες, συστημικές εξελίξεις που τις καθορίζουν. Ακολούθως προβαίνουν σε μια αποκαλυπτική παράθεση των επιμέρους επιπτώσεων για τον έλληνα πολίτη, την εργαζομένη, τον αυτοαπασχολούμενο και τη μικρομεσαία, τον αγρότη και την καταναλώτρια.

Εκείνο που αξίζει να σημειωθεί στην παρούσα χρονική στιγμή είναι η τελική υπογραφή της CETA από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Καναδά, παρά το γεγονός ότι κορυφαίες εκπροσωπήσεις της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, προσφάτως έσπευσαν να διατυπώσουν αντιρρήσεις επί της TTIP, πιεζόμενες από το πανευρωπαϊκό κίνημα. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι οι βαθύτερες συστημικές αναγκαιότητες που επιβάλλουν τις «συμφωνίες νέας γενιάς» δεν ανατρέπονται από τις προσχηματικές δηλώσεις σοσιαλφιλελεύθερων πολιτικών ηγεσιών που έχουν υποκύψει απόλυτα στις επιταγές του νεοφιλελεύθερου ολοκληρωτισμού, παρά μόνο από την ενίσχυση των κοινωνικών κινημάτων και την ανάδειξη πραγματικά ριζοσπαστικών κοινωνικοπολιτικών εκφράσεων.

Κατεβάστε το κείμενο της δημοσίευσης εδώ

Comments are closed.